Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

plan för restaurering av värdefulla sötvattenmiljöer i Östergötland

Naturvård i vattenmiljöer är eftersatt i Sverige. Vi har lång erfarenhet av vattenvårdsarbete med avseende på vattenkvalitet och i viss mån med avseende på bevarandet av enskilda arter, medan naturvård gällande fysiska miljöer i vatten har haft låg prioritet. Detta till trots har många naturvårds- och fiskevårdsåtgärder genomförts i syfte att bevara och restaurera Östergötlands vattenmiljöer. Det finns dock ett mycket stort behov av fortsatt natur- och fiskevård i länet vilket beskrivs i denna rapport. I den inledande delen ges en översiktlig beskrivning av förekomst och status i länet för värdefulla arter av fisk, kräfta och stormusslor knutna till limniska habitat. I rapporten återfinns även en beskrivning av fritids- och yrkesfisket utveckling i länet samt fisketurism.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_14&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss