Inventering av lekområden för fisk längs Östgötakusten

Länsstyrelsen i Östergötlands län har under våren och sommaren 2010 genomfört en inventering av lek- och uppväxtområden för gädda och abborre i kustmynnande vattendrag samt grunda mer eller mindre avsnörda havsvikar längs östgötakusten. Totalt inventerades 47 vattendrag och 86 grunda vikar. Dessutom har material från objekt som inventerades i Länsstyrelsens inventering av grunda vikar 2003 också använts för att få en mer heltäckande bild av skärgården. Målsättningen har varit att klassa och ge en översiktlig bild av utvalda områdens (objekt) potential som lek- och uppväxtlokal för gädda och abborre samt att ge förslag på åtgärder som kan ge ökad rekryteringsframgång. Åtgärdsförslagen gynnar också ofta övrig fiskfauna, biologisk mångfald samt närområdets rekreationsvärde.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_6&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss