Identifiering av marina naturvärdesobjekt i Östergötland

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland och finansierats av Naturvårdsverket. Den innehåller en beskrivning av marina naturvärdestyper i Östergötland, ett förslag på inventeringsmetod samt en test av metoden inom fyra pilotområden. Dessutom inrymmer rapporten rekommendationer inför det fortsatta inventeringsarbetet. Merparten av östgötakustens marina naturvärden är kopplade till strukturbildande växter och djur som ålgräs, blåstång, kransalger, olika natearter och blåmusslor. Värdena är koncentrerade till grunda och mer eller mindre flacka kustmiljöer. I rapporten beskrivs de viktigaste naturtyperna i länet, var de finns och varför de är värdefulla.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_12&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss