Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Flodnejonöga (Lampetra fluviatilis)- Förekomst och åtgärdsbehov

Som ett led i Länsstyrelsen arbete med åtgärdsprogram förhotade arter inventerades förekomst av flodnejonöga i kustmynnande vattendrag och tillrinnande vattendrag till Vättern och Yxningen. Denna rapport sammanställer även fynd från vattendrag som inte ingick i inventeringsarbetet. Syftet med arbetet var att förbättra kunskapen om artens förekomst i länet samt identifiera lämpliga lekplatser. Däremot kan man inte dra några slutsatser om beståndens storlek. Totalt finns det rapporter av flodnejonöga från 17 vattendrag i Östergötland, varav fyra mynnar i Vättern, ett i Yxningen och tolv är kustmynnande. Det går dock inte helt utesluta att arten förekommer i några av de vattendrag som saknade fynd i inventeringsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_19&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss