Faktablad naturvårdsbränning Fjällmossen

Skogsbranden var en vanlig och naturlig företeelse i våra nordiska barrskogsområden fram till att människan började påverka skogarna och förändra landskapet. Med jämna mellanrum tände blixten på och beroende på fuktighetsförhållandena i olika skogstyper så brann de olika ofta på olika ytor. Ett intervall på 20-50 år var det normala på de flesta skogstyper. Djur och växter som lever i dessa skogar har under årtusenden anpassat sig till dessa förhållanden och många är beroende av eldens omdanade effekt på trädslagsfördelning och de speciella livsmiljöer som branden skapar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__10&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss