Delrapport - Våga göra skillnad

Regeringen har gett Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag att utveckla och sprida vägledningen ”Våga göra skillnad”. Genom det ansvar Länsstyrelsen Östergötland fått för vägledningsprojektet har vi även ett ansvar för att synliggöra de strukturella hinder som kan finnas inom de verksamheter som arbetar med dessa frågor i vardagen. De behov av förbättringar rörande de strukturella hinder som vi uppmärksammat kommer att redovisas till departementet, som har ansvar för att bedöma om det bör göras förändringar i riktlinjer och lagstiftning. Hela vårt samhälle har ett ansvar för att alla barns tillgång till hälsa, trygghet och utveckling tillgodoses på bästa sätt. För att det ska fungera krävs en väl fungerande samverkan mellan ett antal olika verksamheter på lokal och regional nivå.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Jämställdhet
  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_24&context=27