Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattenplaneringens informationsförsörjning - om samordningen mellan vattenförvaltningen och PBL och behoven av planeringsunderlag

Syftet med projektet som helhet är att öka kunskaperna om vattenförvaltningensarbetet inom PBL-planeringen och att utveckla lämpliga metoder för länsstyrelsernas och kommunernas arbete kring miljökvalitetsnormer för vatten. Syftet med delprojekt planeringsunderlag är att belysa de övergripande förutsättningarna för kunskapsförsörjning och att klarlägga en lämplig utformning och avgränsning av de planeringsunderlag om vatten som behövs inom den fysiska samhällsplaneringen enligt PBL.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss