Regional åtgärdsplan för kalkning 2010-2015

Kalkning är i många sjöar och vattendrag en förutsättning för biologisk mångfald och möjligt nyttjande av fisk- och kräftbestånd. Målet med kalkning är att möjliggöra för i sjön eller vattendraget naturligt förekommande arter att leva och reproducera sig. Syftet med länets Åtgärdsplan för kalkning är att beskriva den framtida kalkningsverksamheten i länetsamt utgöra underlag för Naturvårdsverkets redovisning till regering och riksdag. Planen ska även fungera som ett underlag för att höja kvaliteten och anpassa verksamheten till den aktuella försurningssituationen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__12&context=27