Övervakning av dagflygande storfjärilar

Totalt har 88 objekt med tillhörande slingor inventerats i de sex länen; Östergötland, Örebro, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Skåne under 2009-2010. I början av maj 2009 och 2010 har en inventerarkurs hållits på Vårdnäs utanför Linköping med ca 30 deltagare vid båda tillfällena. Totalt har 88 fjärilsarter noterats under inventeringarna. Flest objekt har inventerats i Örebro och Östergötlands län och flest arter inrapporterades från Östergötlands län. Slingorna i de omgivande miljöerna är generellt sett artrikare än ängs och betesmarksobjekten. Till stor del samma arter dominerar i individantal i ängs och betesmarkerna som i de omgivande miljöerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__11&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss