Östergötlands byggnadsminnen: Lägessammanställning 2010

Östergötlands 129 byggnadsminnen har mycket att berätta om länets historia. Bland de skyddade byggnaderna i länet finns både herrgårdar från stormaktstiden och idrottsanläggningar från 1920-talet. Till byggnadsminnena hör tidiga industrianläggningar, som Häfla hammarsmedja, men också modern arkitektur som Sverre Fehns Nordenvilla i Norrköping. De representerar olika tider, samhällsförhållanden och enskilda personer. Genom att byggnadsminnena bevaras, vårdas och tillgängliggörs kan vi ta del den historia de berättar. Inom ramen för projektet Östergötlands byggnadsminnen har en lägessammanställning gjorts för dessa byggnader och miljöer. En viktig del har varit att få en överblick på de individuella skyddsbestämmelser som gäller för varje anläggning.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_1&context=27