Nätprovfisken i Roxen och Glan 2010

Under slutet av augusti och början av september 2010 genomfördes standardiserade provfisken i Roxen och Glan. Syftet var dels att skapa underlag för en fiskevårdsplan för Roxen och dels inleda en mer fördjupad och återkommande miljöövervakning av sjöarna än den provtagning som har skett hitintills. Två tidigare provfisken har utförts i sjöarna, ett år1990 och ett år 2001. Det senare av de två har använts som jämförelsematerial för årets provfiske. Som ett viktigt komplement till fisket med nät har även åldersprovtagning och åldersanalys av ett flertal individer av abborre, gös och mört i vardera sjön utförts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Fiskerinäring
  • Föreningar
  • Natur
  • Näringsliv

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_15&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss