Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Faktablad fjäril

En stor del av vår svenska dagfjärilsfauna är knuten till traditionellt brukade ängs- och hagmarker med stor blomrikedom. Dessa miljöer har minskat kraftigt i takt med rationaliseringen av jordbruket. Bristen på bra fjärilsmiljöer och de stora avstånden mellan dem har skapat en tillbakagång hos många dagfjärilar. Inventeringar utfördes för att undersöka statusen på dagfjärilsfaunan i länets skyddade områden. Målet var att utifrån sammansättning av arter i de skyddade områdena, sammansättning av arter i kringliggande miljöer och lokalernas utseende kunna föreslå skötselåtgärder, både generella och specifika för de enskilda områdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss