Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fågelinventering före åtgärder i LIFE to Ad(d)mire

För att få en bild av fågelfaunans sammansättning inför restaureringsarbetet, som sedan kan jämföras med situationen efter restaureringen, genomfördes fågelinventeringar under vårarna 2010 och 2011. Inventeringarna var främst riktade mot de arter som finns upptagna i bilaga 1 till Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar och som är knutna till våtmarkshabitat. En målsättning för restaureringsarbetet är att höja myrarnas kvalitéer för fågelarter knutna till olika typer av myrhabitat.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__3&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss