Det handlar om kärlek

I juni 2010 fick Länsstyrelsen i uppdrag att anpassa den informationssatsning som länsstyrelsen utarbetat för att nå unga som riskerar att bli gifta mot sin vilja till att kunna användas nationellt. Satsningen består av metodstödet Det handlar om kärlek – ett projekt om barns och ungdomars rättigheter och webbplatsen Dina rättigheter. Detta är en delredovisning av regeringsuppdraget IJ2010/961/JÄM till Länsstyrelsen, dnr 801-3293-2010 att genomföra insatser i syfte att förebygga att unga mellan 13 och 25 blir gifta mot sin vilja. Föreliggande redovisning omfattar del 1 av uppdraget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle
  • Mänskliga rättigheter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_9&context=27