Vegetationsuppföljning LIFE to Ad(d)mire 2010

Under åren 2010 till och med 2015 löper Life+ nature projektet ”Life to Ad(d)mire” med restaureringsåtgärder på våtmarker inom Natura 2000-nätverket i 7 län. Ett av dessa län är Östergötland och här planeras åtgärder inom Natura 2000 områdena Rocks mosse (Ydre kommun), Bredsjömossen, Bibergskärren, Trolleflod och Kärnskogsmossen (Motala kommun) liksom Fjällmossen (Norrköpings kommun). Inom projektet har man tagit på sig att följa förändringar i vegetationen som sker till följd av utförd skötsel. Denna rapport är av teknisk natur och baseras på hur vegetationen ser ut inför projektet (2010). En mer utförlig rapport med analyser bör skrivas i och med projektets avslut (2015).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__5&context=27