Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Restaurering och skötsel av Östergötlands odlingslandskap -rapport från ett LIFE-projekt 2005-2009

Detta är en sammanfattande broschyr om resultatet av ett femårigt projekt som gick under namnet "Ros och ris". Under åren 2005 – 2009 har Länsstyrelsen och Linköpings kommun inom ett EU-LIFE-projekt restaurerat och skött några av Östergötlands finaste ängs- och hagmarker. Flera mil stängsel har satts upp, många hektar betesmarker har röjts och nu kan kor och hästar åter beta i de tidigare igenvuxna områdena. Därmed ges förutsättningar för att bevara det rika växt och djurliv som under lång tid funnits i Östergötlands värdefulla odlingslandskap. Alla de 41 objekt som ingått i projektet är utpekade som Natura-2000- områden, vilket innebär att de ingår i EU:s nätverk för den biologiskt mest värdefulla naturen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss