Vind i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Minskade utsläpp av växthusgaser från bebyggelse - Checklista för kommunal planering

Den kommunala planeringen har en mycket viktig roll att spela i samhällets arbete för minskade utsläpp av växthusgaser. Den här checklistan riktar sig till politiker och tjänstemän som på olika sätt arbetar med fysisk planering i svenska kommuner. Med checklistan vill vi visa på hur planeringen och särskilt utformningen av en detaljplan påverkar utsläppen av växthusgaser. Listan är tänkta att kunna användas för att visa i vilken mån ett aktuellt planförslag kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och ökad andel förnybar energi. Checklistan har utvecklats inom ett samarbetsprojekt mellan Motala kommun och Länsstyrelsen Östergötland med finansiering från Energimyndigheten. Skriften bygger på en rapport från Linköpings universitet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__8&context=27