Miljöskyddsenhetens tillsynsplan 2010-2013

Tillsyn är ett viktigt redskap för att säkerställa miljöbalkens syften. En utgångspunkt vid vår tillsyn är att stärka verksamhetsutövarnas egen förmåga att följa miljöbalken. Lag­efterlevnaden behöver ändå kontrolleras och ingripanden mot överträdelser kan ibland fordras. Behoven av tillsyn och ambitionsnivån i tillsynen behöver preciseras och anpassas till befintliga resurser för att få så effektiv tillsyn som möjligt och därför upprättar miljöskyddsenheten en tillsynsplan. De nationella miljökvalitetsmålen, nedbrutna till regionala mål och förslag till åtgärder, samt befintliga miljökvalitetsnormer är då viktiga utgångspunkter för planering, genomförande och uppföljning/utvärdering av tillsynen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_1&context=27