Aktuella varningsmeddelanden i Östergötlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Miljöskyddsenhetens tillsynsplan 2010-2013

Tillsyn är ett viktigt redskap för att säkerställa miljöbalkens syften. En utgångspunkt vid vår tillsyn är att stärka verksamhetsutövarnas egen förmåga att följa miljöbalken. Lag­efterlevnaden behöver ändå kontrolleras och ingripanden mot överträdelser kan ibland fordras. Behoven av tillsyn och ambitionsnivån i tillsynen behöver preciseras och anpassas till befintliga resurser för att få så effektiv tillsyn som möjligt och därför upprättar miljöskyddsenheten en tillsynsplan. De nationella miljökvalitetsmålen, nedbrutna till regionala mål och förslag till åtgärder, samt befintliga miljökvalitetsnormer är då viktiga utgångspunkter för planering, genomförande och uppföljning/utvärdering av tillsynen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_1&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss