Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kommunernas tillsyn enligt miljöbalken - en uppföljning och utvärdering i Östergötlands län 2009.

Under perioden 2002 till 2004 besökte Länsstyrelsen nämnder och förvaltningar med ansvar för miljöbalkstillsyn i alla länets kommuner. Efter det har viss uppföljning gjorts i de kommuner där resursbristen var stor och där organisationen var sådan att risk för jäv förelåg. Länsstyrelsen har under 2009 återigen följt upp och utvärderat kommunernas tillsyn enligt miljöbalken (exklusive naturvårdstillsyn), denna gång via en enkät. Syftet med denna uppföljning och utvärdering var att få en aktuell bild av situationen i länets kommuner; vad har hänt sedan sist, uppföljning av resultatet 2004 samt ge svar på inom vilka delområden vi behöver fördjupa oss i framöver.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_3&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss