Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Enskilda avlopp i Östergötland - Var finns de och hur minskar vi deras påverkan på havet?

Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten är ett av de största miljöproblem i södra Östersjöns vattendistrikt; mer än en fjärdedel av inlandsvattenförekomster och alla kustvattenförekomster har bedömts ha problem med övergödning. De enskilda avloppen beräknas vara en av de stora punktkällorna av antropogen fosforbelastning, men kunskap om de enskilda avloppen är idag bristfällig. Som en del av Länsstyrelsen i Östergötlands havsmiljösatsning har det genomförts ett antal delprojekt under 2009 för uppsökande verksamhet och för planering av kostnadseffektiva åtgärder som minskar belastningen av näringsämnen och miljögifter i havet. Denna rapport är resultaten av ett delprojekt för enskilda avlopp.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss