Byggnadsväsendet i Östergötland - kartläggning av den kommunala byggtillsynen 2010

Det övergipande syftet med Länsstyrelsens kartläggning av det kommunala byggnadsväsendet under 2010, är att redovisa byggnadsnämndernas förutsättningar i länet, men även att ge exempel på hur PBL tillämpas i allmänhet främst i samband med bygganmälan och byggtillsyn.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_15&context=27