Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Båtlivets påverkan i naturhamnar i Östergötlands skärgård

På uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland genomförde, i augusti 2009, Sveriges Vattenekologer AB en undersökning för att dokumentera och beskriva hur fritidsbåtars ankringsvanor påverkar undervattensmiljön i länets naturhamnar. Denna inventering var en uppföljning på den studie av båtbottenfärgsrester i ytsediment som Länsstyrelsen Östergötland genomförde under augusti 2008. Inventering och provtagning skedde i åtta populära naturhamnar samt två referenslokaler förlagda i fågelskyddsområden. I denna rapport redovisas resultatet av båda undersökningarna. Totalt inventerades 30 dyktransekter med avseende på ankarskador enligt en metod baserad på standardmetodiken för den nationella miljöövervakningen av vegetationsklädda bottnar på svenska ostkusten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_10&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss