"Jag räcker inte till" - Verksamhetschefer inom särskilt boende

I denna rapport redovisas resultatet av en gemensam kartläggning som genomförts av länsstyrelserna i Jönköpings och Östergötlands län. Tillsynen har genomförts i form av en enkätundersökning där verksamhetschefens uppdrag, kompetens, verksamhetsansvar samt kontakter med brukare och omvårdnadspersonal i det dagliga omsorgsarbetet har kartlagts.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_17&context=27