Återskapande av rikkärr. Slutrapport till Världsnaturfonden WWF

Detta är slutrapporten för ett tioårigt och fullskaligt restaureringsförsök av ett rikkärr. Rikkärr (kalkkärr) är en naturtyp som innehåller en från naturvårdssynpunkt värdefull flora och fauna. I de här särpräglade områdena växer t.ex. flera orkidéarter och här finns också några av landets sällsyntaste snäckor. Under de senaste århundradena har många kalkkärr förstörts, främst genom utdikning, uppodling och grävande av dammar. Vid inventeringar i början av nittiotalet konstaterade Länsstyrelsen att det lilla kärret vid Lagmansro, några kilometer nordväst om Skänninge i Mjölby kommun hade höga naturvårdsvärden. Av det ursprungliga kärret återstod dock bara en liten del. En idé om att utöka kärret genom en restaurering tog form.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__2&context=27