Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tvångsomhändertaganden enligt LVU år 2007

Länsstyrelsen har enligt 13 kapitlet 2 § socialtjänstlagen tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. Målet med tillsynen är att utveckla socialtjänsten i enlighet med statsmakternas intentioner. Länsstyrelsen skall också se till att socialnämnderna fullgör sina uppgifter på ett ändamålsenligt sätt. En ändring infördes i 13 kapitlet 2 § SoL 2008-04-01 att Länsstyrelsen skall kontrollera efterlevnaden av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LVU reglerar de situationer då frivilliga insatser inte kan komma till stånd eller inte bedöms som tillräckliga. Vården tar fasta på att det skall finnas ett behov av skydd, vård och behandling.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_11&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss