Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skötselförslag på värdefulla dyngbaggelokaler 2008

Åtgärder som förslås är främst utglesning av träd- och buskskikt som ger en starkare solinstrålning och därmed ett varmare mikroklimat vid markytan, vilket är gynnsamt för dyngbaggefaunan. På flera platser har röjningar av träd- och buskskikt utförts sedan de inventerades 2001-2004 vilket är mycket gynnsamt för dyngbaggefaunan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__13&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss