Landskapskartering av gamla träd och alléer i Östergötland 2001

Rapporten Landskapskartering av gamla träd och alléer i Östergötland 2001 Grova och håliga träd är viktiga miljöer för en mängd olika organismer. Förändringarna i landskapsbilden det senaste seklet har dock lett till att miljöer med sådana träd blivit färre och att avstånden mellan dem har ökat, med påföljden att många arter knutna till sådana miljöer idag är sällsynta och hotade. För naturvården i Östergötland är det därför angeläget att få en bild av var och i vilken utsträck-ning dessa träd förekommer i länet. 1998 startade projektet Landskapskartering av gamla träd och alléer i Östergötland. Projektet är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Länsarbets-nämnden, Östergötlands Naturalhistoriska Förening (ÖNF) och arbetsförmedlingarna i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2001_11&context=27