Korttidsboende - en kort tids boende?

Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna inom länet svarar för. I tillsynen ingår bland annat att granska hur de nationella målen och lagstiftningens intentioner förverkligas i kommunerna. Som ett led i denna tillsyn har en fördjupad studie om korttidsboende för äldre genomförts. Rapporten bygger bland annat på tillsynsbesök på korttidsboenden under mars t.o.m. maj månad 2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_1&context=27