FVO Svartån slutrapport 2008

Nedre Svartån är ett av Östergötlands större vattendrag och sträcker sig genom den sydvästra delen av länet, från sjön Sommen i söder till sjön Roxen i norr. Vattendraget ändrar karaktär med det omgivande landskapet – i söder domineras landskapet av skogsmark för att i norr övergå till jordbrukslandskap. I nedre Svartåns södra delar är vattnet något klarare och ström- och forsträckor mer påtaliga än i norr och detta påverkar givetvis vattendragets artsammansättning. Fynd av de skyddsvärda arterna flodpärlmussla och öring är i dags läge begränsade till området omkring Öringe i åns södra del. Där påträffas även de skyddsvärda arterna färna, tjockskalig målar mussla, forsärla och utter vilket gör lokalen mycket värdefull. Även i åns norra delar finns fynd av skyddsvärda fiskarter.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_18&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss