Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Flodkräftan i Östergötland 2007 - Förvaltningsplan för flodkräfta (Astacus astacus) i Östergötlands län

Sveriges enda naturligt förekommande sötvattenskräfta flodkräftan, Astacus astacus, har under 1900-talet minskat kraftigt och är sedan 2005 rödlistad som starkt hotad (EN). Den enskilt största anledningen till artens tillbakagång är sjukdomen kräftpest vilken i dagsläget huvudsakligen sprids genom den introducerade signalkräftan, Pasifastacus leniusculus. För att försöka bevara flodkräftan i Sverige har ett särskilt åtgärdsprogram tagits fram av Fiskeriverket och Naturvårdsverket. I Östergötlands län har förekomsten av flodkräfta kartlagts vid tre tillfällen. Av kända flodkräftsvatten i länet höll 42 vatten bestånd av arten 2001, 33 vatten 2003 och 18-30 vatten 2007. Siffran från 2007 anges som ett intervall eftersom det i 12 vatten saknas belägg för förekomst av flodkräfta 2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_2&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss