Trumgräshoppa

Som ett led i arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter har Länsstyrelsen Östergötland framställt informationsblad om ett urval hotade arter. Detta informationsblad behandlar trumgräshoppan. Trumgräshoppan lever på torra betesmarker och har p g a igenväxning minskat kraftigt. Den är idag rödlistad som starkt hotad.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__13&context=27