Nationell övervakning av dagaktiva fjärilar - Utvärdering och förslag till utformning av en volontärbaserad övervakning

Då insekterna är den överlägset artrikaste organismgruppen är det nödvändigt med en övervakning av tillståndet för insekterna för att kunna följa förändringar i den biologiska mångfalden. Dagfjärilar är förmodligen en av de lämpligaste insektgrupperna för miljöövervakning då de är representativa för en stor del av övriga terrestra insektsgrupper, lätta att artbestämma och snabbt reagerar på förändringar. Tack vare flera nya svenska bestämningsböcker för dagfjärilar, upprättandet av det internetbaserade rapportsystemet Artportalen och flera ideella inventeringsprojekt har intresset för dagfjärilar ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. Det finns därför goda förutsättningar för att starta en nationell miljöövervakning av dagfjärilar med hjälp av ideella krafter i Sverige.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_23&context=27