Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Levande eklandskap i Östergötland -regional landskapsstrategi 2008-2015

Östergötlands eklandskap har natur- och kulturvärden av högsta internationella klass och även stora rekreationsvärden. Eklandskap är kulturlandskap där natur- och kulturvärdena skapats genom månghundraårig hävd. En stor utmaning är att 60% av ekmiljöerna idag saknar hävd och är igenvuxna, mer eller mindre slutna, miljöer. Regeringen gav 2006 sju länsstyrelser i uppdrag att utveckla regionala landskapsstrategier med utgångspunkt i miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Länsstyrelsen i Östergötland har tagit fram denna landskapsstrategi som behandlar Östergötlands eklandskap.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Kulturmiljö
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Natur
  • Samhällsplanering
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_22&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss