Hårklomossa

Som ett led i arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter har Länsstyrelsen Östergötland framställt informationsblad om ett urval hotade arter. Detta informationsblad behandlar hårklomossa. Hårklomossan lever vid sjöar och långsamt rinnande vattendrag, där den växer på stenblock och trädbaser. Den är känslig för vattenreglering och övergödning, och har försvunnit från många lokaler där den tidigare förekommit. Hårklomossan är rödlistad som missgynnad och är även fridlyst.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__10&context=27