Snöfall i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Åtgärdsplan för fiskevård och biologisk återställning i Pjältån

Denna rapport redovisar förslag på fiskevårdsåtgärder och biologisk återställning i Pjältån och tillflödet Hultån (från Ågelsjön) inom Norrköpings kommun i Östergötlands län. Pjältån utgörett av länets mest värdefulla vatten med avseende på reproduktion av havsöring och förekomst av den rödlistade fiskarten flodnejonöga. Emåförbundet fick under våren 2007 uppdraget av länsstyrelsen i Östergötlands län att projektera fiskevårdsåtgärder och biologisk återställning i Pjältån och Torsagsån under sommaren 2007. Detta uppdrag utgör en del av planen för biologisk återställning i kalkade vatten i Östergötlands län 2007-2010 (Länsstyrelsen i Östergötlands län 2007) vilken i sin tur utgör ett viktigt underlag för arbetet med det nationella miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Miljömål
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007__2&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss