Årsrapport 2006 - Socialtjänsten i Östergötland

Årsrapporten är en redovisning och bedömning av tillståndet och utvecklingen av socialtjänsten i Östergötland. Länet rymmer inom sig den fjärde storstadsregionen med vad det innebär av social problematik. I Länsstyrelsens tillsyn ingår att granska/inspektera/kontrollera olika verksamheter inom socialtjänsten. Andra uppgifter är att främja samverkan mellan myndigheter, ge råd och stöd och bidra till att socialtjänsten utvecklas enligt lagstiftningens intentioner. Länsstyrelsen har även till uppgift att utöva tillsyn över kommunernas hantering av alkohol- och tobaksfrågor. En ytterligare uppgift är att främja drogförebyggande arbete i kommunerna. Att utveckla det drogförebyggande arbetet är inte en uppgift för enbart socialtjänsten utan rör även andra delar av den kommunala verksamheten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_3&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss