Anhörigstöd i Östergötland. Lägesrapport 2006

Stödet till anhöriga som hjälper och vårdar en närstående har uppmärksammats särskilt sedan slutet av 1990-talet. Regeringen har gjort en rad satsningar och har vid flera tillfällen beslutat om stimulansmedel för att kommunerna skall utveckla stödet till anhöriga. I samband med att stimulansmedlen har kommit kommunerna till del så har en bra utveckling skett. Den nu föreliggande rapporten beskriver läget i Östergötland under år 2006 och bygger i huvudsak på enkäter som kommunerna svarade på under våren 2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_16&context=27