Risk för gräsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Uppföljning av Natura 2000 naturtyper - Gräsmarksnaturtyperna, 2006

Denna rapport behandlar uppföljningen av naturtyperna som hör hemma i odlingslandskapet och består av ett antal artrika och länge hävdade fodermarker. Naturtyperna som inventerades under 2006 var Havsstrandängar 1630, Ris och gräshedar nedanför trädgränsen 4030, Kalkgräsmarker 6210, Artrika stagg-gräsmarker nedanför trädgränsen 6230, Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen 6270, Fuktängar med blåtåtel eller starr 6410, Slåtterängar i låglandet 6510, Lövängar 6530 och Trädklädd betesmark. 9070. Under 2006 utvecklades en manual för att genomföra Uppföljningen i gräsmarksnaturtyperna (Haglund m.fl. 2006). Läsare som intresserar sig för hur arbetet är genomfört hänvisas till manualen. Uppföljningsarbetet under 2006 genomfördes efter manualversion 1.3.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_40&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss