Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Undervattensvegetationen i Missjö naturreservat

På uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland har en översiktlig kartering av bottenvegetationen i delar av Missjö naturreservat genomförts. Karteringen bygger vidare på och kompletterar den översiktliga inventeringen som gjordes 2005. Karteringen ingår i ett större uppdrag där målsättningen är att ta fram vegetationskartor över viktiga vegetationssamhällen med exempelvis kransalger, ålgräs och blåstång. Missjö naturreservat ligger i Sankt Anna skärgård och är ett representativt skärgårdsavsnitt i Östergötland. Reservatet sträcker sig från inre delen av mellanskärgården till ytterskärgården. Inom reservatet finns flera stora grundområden. Den totala arealen är 1 833 hektar varav land utgörs av 174 hektar. Undervattensvegetationen har karterats översiktligt med lutherräffsa och vattenkikare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__25&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss