Större vattensalamander (Triturus cristatus) i Östergötland

Den större vattensalamandern (Triturus cristatus) är en art som anses ha minskat under det senaste århundradet på grund av ett allt storskaligare jord- och skogsbruk. Arten har en hög skyddsstatus och är upptagen på Bernkonventionens lista över strikt skyddade arter och i EU:s habitatdirektiv där den skyddas genom nätverket Natura 2000. Denna rapport utgör en sammanställning av den kända kunskapen om den större vattensalamandern i Östergötlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss