Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Spetsnate och styvnate i Östergötland

Under år 2006 har en inventering av de starkt hotade arterna spets- och styvnate (Potamogeton acutifolius, P. rutilus) utförts i Östergötland. Inventeringen bestod av genomgång av befintlig information om de båda arterna samt kompletterande fältinventeringar av spetsnate. Resultaten visade att det finns 24 kända spetsnatelokaler i länet. Majoriteten av lokalerna utgörs av kulturskapade miljöer såsom dammar. Två lokaler var naturliga, sjön Roxen samt ett kärr nära Roxen (kallas Åby kärr). Vid inventeringen bedömdes behovet av skötselåtgärder för spetsnate vara omfattande. Några exempel på åtgärder som behövs är borttagande av helofyter och beskuggande träd samt utökat betestryck och information till markägare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__23&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss