Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rödlistade kärlväxter i Östergötland – Trender för nationellt och regionalt rödlistade arter i Östergötlands län 1995 - 2005

Projekt Floraväkteri syftar till att på ideell basis dokumentera förekomsten av hotade växter och deras växtplatser i landet, samt att följa förändringar i dessa växters förekomst. I Östergötlands län startades floraväkteriet 1990 och drivs för närvarande av Länsstyrelsen. Ca 150 personer är engagerade i verksamheten. I den här rapporten har data för 35 arter under perioden 1995-2005 analyserats för att se trender för rödlistade kärlväxtarter i ett miljömålsperspektiv. Arterna har grupperats på olika biotoper, och biotoperna har förts in under de fem miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_20&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss