Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Östergötlands läns elfiskeprogram - delrapport 2006

Länsstyrelsen i Östergötland har ett löpande elfiskeprogram som går ut på att ett antal vattendrag inventeras med elfiskedon varje eller var tredje år. År 2006 inventerades 25 lokaler fördelade på 22 vattendrag. Resultaten redovisas och utvärderas kortfattat i denna delrapport. År 2008 kommer resultaten från åren 2006-2008 att redovisas i en större och mer omfattande rapport. Inventeringen år 2006 var främst fokuserad på öringförande vattendrag och därför har tyngdpunkten i årets rapportering lagts på förekomsten av öring och på de delar av resultaten som visar på något anmärkningsvärt med avseende på öringen, såsom exempelvis avsaknad av årsungar. Öringtätheten varierade kraftigt med låga tätheter i vissa vattendrag och riktigt höga tätheter i vissa, t ex i Kvarsebobäcken.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__20&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss