Aktuella vädervarningar i Östergötlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Marin botteninventering i St Anna sälskyddsområde 2006

I slutet av augusti 2006 (v.33-v.34) utfördes dykinventeringar i sälskyddsområdet Klacksten i S:t Annas skärgård, Östergötland av Tång och Sånt HB. Fältarbetet utfördes på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland. Dispens för att vistas inom sälskyddsområdet beviljades. Syftet var att utföra botteninventeringar med tyngdpunkt på vegetationen. Området skulle också naturvärdesbedömas. Siktdjupet varierade mellan 4- 5,5 meter. Temperaturen låg runt 19º C. Några av transekterna var lite djupare än 15 m som är max dykdjup för inventeringen. Alla lokaler domineras av hårda bottnar. Ofta är undervattenslandskapet ganska varierat med block och sten och djupen går upp och ned.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__17&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss