Inventering av häckande fåglar på 11 strandängar vid sötvatten i Östergötland

Länsstyrelsen startade ett strandängsprojekt 1996 med syfte att restaurera och förbättra skötseln av strandängarna i länet. De utvalda 27 strandängarna inventerades 1996 och 1998 på bl.a. häckande fåglar. En uppföljande inventering har utförts under vår - försommar 2006 på de 11 strandängar som ligger vid sötvatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__14&context=27