Fiskfaunan i rinnande vatten i Östergötland

Fiskfaunan på 39 lokaler i 30 vattendrag i Östergötland undersöktes av Calluna AB med kvantitativa elfisken 2003-2005. Totalt erhölls 22 arter och 11 452 individer varav 8 686 öringar. Tätaste öringbestånden fanns i havsöringsbäckarna Passdaldsån och Börrumsån i Söderköping, Kolmårdsbäcken och Svintunaån i Norrköping samt Ålebäcken i Ödeshög. Många vattendrag hade flest öringar år 2004 och minst antal 2003. Skillnaden i antal öringar mellan åren beror främst på hur många årsyngl som kläcker och överlever. Av övriga arter kan nämnas ål, flodnejonöga och vimma som är rödlistade (CR, NT resp DD) samt stensimpa och nissöga som ingår i EU:s habitatdirektiv. Faunan bedömdes enligt Naturvårdsverket (1999) (Bilaga 1).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__11&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss