Risk för skogsbrand i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Biotopkartering av vattendrag inom Östergötlands kalkningsverksamhet 2005-2006

Ett antal vattendrag inventerades under åren 2005-2006 för att öka kunskapsunderlaget inför framtagandet av en ny plan för biologisk återställning inom Östergötlands läns kalkningsverksamhet. I inventeringen ingick framför allt biotopkartering, naturvärdesklassning och bedömning av behovet av biologisk återställning. Vid inventeringen hittades många intressanta miljöer och till de mer intressanta vattendragen kan exempelvis Stora Kosjöbäcken, Kvarsebobäcken och Ringarhultsån med biflöden nämnas. Dock var behovet av biologisk återställning hög i de flesta av vattendragen på grund av stor mänsklig påverkan. Resultatet från inventeringarna presenteras i två rapporter som du kan ladda ner här nedan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__4&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss