Uppföljning av vissa Natura 2000 naturtyper i Östergötland, 2005.

Under sommaren 2005 genomfördes en inventering av typiska arter i fem Natura 2000 naturtyper tillhörande gräsmarkerna (Havsstrandängar 1630, Kalkgräsmarker 6210 , Artrika betesmarker på silikatberggrund 6270, öppna slåtterängar 6510 och trädbärande slåtterängar 6530). Inventeringen var en förstudie till den kommande uppföljningen av bevarandemål i naturreservat och natura 2000 områden. Rapporten redovisar resultatet och ger förslag på riktlinjer för måttet på Gynnsam Bevarandestatus för varje naturtyp och enskilt för varje område.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__12&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss