Natten är också en del av dygnet

Länsstyrelsen har hittills enbart bedrivit tillsyn under dagtid när det gäller särskilda boenden för äldre. Utökade resurser har medfört en möjlighet att även granska boenden nattetid. I Länsstyrelsens tillsyn över äldreomsorgen har därför oanmälda besök genomförts nattetid på 40 särskilda boenden fördelade över länets samtliga kommuner. Vid 24 av besöken har Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet deltagit som ett led i myndigheternas samarbete. Varje besök har mynnat ut i ett tillsynsbeslut från vardera myndigheten. Rapporten är en sammanfattning av Länsstyrelsens besök på särskilda boenden nattetid.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_3&context=27