Metallhalter i fisk, musslor och sediment samt bottenfaunans tillstånd i Valdemarsviken 2005

Tidigare undersökningar har visat att sedimenten i Valdemarsviken inre del är kraftigt förorenade av bl a tungmetaller. Den mest framträdande föroreningen är krom som förekommer i vad som kan benämnas som mycket höga halter. Föroreningarna är orsakade av utsläpp från ett garveri som var i drift från mitten av 1800-talet till 1960. Utsläppen från garveriet var omfattande och förutom krom släpptes även andra tungmetaller samt flera organiska ämnen ut i viken, bl a klorerade lösningsmedel, mineraloljor, färgämnen och DDT. I projekt Valdemarsviken har Valdemarsviks kommun tillsammans med Länstyrelsen i Östergötland bedrivit undersökningar kring spridning och omfattning av föroreningarna i området.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__5&context=27

Dela sidan:

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss